Ekonomi

Piyasadan haberler

AGHOL

Bağlı ortaklardan Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.’nin (“McDonald’s”, “Anadolu Restoran”) sermayesinin %100’ünü temsil eden hisselerin Birlesik Holding Limited şirketine (“Alıcı”) satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi (“Sözleşme”) 30 Ocak 2020 tarihinde imzalanmış ve resmi makamların onayını takiben söz konusu devir işleminin 2020 yılının ilk çeyreği içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü kamuoyu ile paylaşılmıştı. Sözleşme uyarınca Anadolu Restoran hisselerine ilişkin devir bedeli 280.739.431 TL olarak belirlenmişti.Alıcı, Sözleşme’nin imzasını müteakip 2 Şubat 2020 tarihinde hisse devri ile ilgili onay almak üzere Rekabet Kurumu’na başvurmuştur. Aradan geçen yaklaşık 7 ay boyunca Rekabet Kurulu’ndan henüz bir onay alınamaması ve Sözleşme süresinin 30 Temmuz 2020 tarihinde sona ermiş olmasından dolayı 20 Ağustos 2020 tarihinde Alıcı ile mevcut Sözleşme’nin süresinin uzatılması ve tadil edilmesine ilişkin ek bir sözleşme imzalanmıştır.  Aradan geçen süre zarfında, özellikle Nisan ayından itibaren pandemi koşulları nedeniyle restoranların belirli süre kapalı kalmasından ötürü operasyonlar olumsuz etkilenmiş ve dolayısıyla Alıcı’nın talebi doğrultusunda, kapanış günü itibariyle hesaplanacak net finansal borç miktarı uyarınca hisse devir bedeline bir düzeltme yapılması gereği doğmuştur. Taraflar, bu doğrultudaki değişikliği ek sözleşmeye yansıtmışlardır.

AKSGY

Şirketin, HSBC Bank A.Ş’den (“Banka”) kullanmış olduğu 2023-2024 vadeli ve vade tarihinde balon ödemeler de içeren 88.691.095 USD anapara tutarlı kredilerinin; Şirket ve Banka’nın mutabakatı ile 1 yılı anapara ödemesiz 5 yıl vadeli, vade sonunda % 30 balon ödeme içerecek ve kalan tutar aylık eşit taksitli olacak şekilde  yenilenmesine ve ilgili şartları düzenleyecek tadil sözleşmesi imzalanmasına, Ayrıca HSBC Londra’dan kullanılmış kredilerin bir kısmını kapatmak üzere Banka’dan yukarıda belirtilen şartlarda 11.000.000 USD tutarında bir kredi kullanılmasına karar verilmiştir.  Bu işlem sonrasında Şirketin toplam borç stoğunda bir artış olmayacak, ortalama borç vadesi ise Şirket hedefleri paralelinde nakit akışını olumlu etkileyecek şekilde uzayacaktır.

BERA

Şirket tarafından 10.08.2020 tarih ve 45 sayılı dilekçe ile, nakdi sermaye artışı başvurunun geri çekilmesi kararı hakkında SPK’ya yapılan müracaatın kabul edilerek “sermaye artırım başvurusunun işlemden kaldırıldığı” Kurul’un 17.08.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-8333 sayılı yazısı ile Şirkete bildirilmiştir.

BERA

Grup şirketlerinden Komel Enerji  San.Tic.A.Ş.’nin  20.08.2020 tarihli Genel Kurulunda şirket sermayesi 12.500.000-TL’den 80.000.000-TL artırılarak  92.500.000-TL’ye çıkarılmıştır.Artırılan 80.000.000-TL’nin  tamamı şirketin ortaklarına olan borçlarından mahsup edilmek suretiyle karşılanmıştır.

BNTAS

Şirket, 07.01.2020 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) “Kapasite Artırımı Amacı ile Yeni Makine Yatırımı”  kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi almıştı. 16.07.2020 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı ile yeni yatırımlar yapma hedefleri doğrultusunda teşvik belgelerini aşağıda ki şekilde revize etmiştir. Ofset Tesisleri için alınan:  03 Ocak 2020 tarihli, 507728 Numaralı, 8.909.874 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin toplam yatırım tutarı revize edilerek 10.559.874 TL’na yükseltilmiştir. Başlangıç tarihi 02.01.2020, bitiş  tarihi ise 02.01.2023’tür. Kutu Tesisleri için alınan:  06 Ocak 2020 tarih, 507764 Numaralı, 17.998.105 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin toplam yatırım tutarı revize edilerek 56.773.071 TL’na yükseltilmiştir. Başlangıç tarihi 31.12.2019, bitiş  tarihi ise 31.12.2022’dir. Şirketin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Desteklerinden faydalanabilecektir.Yatırım teşvik belgesi revizyonu başvurunun onaylandığı 20.08.2020 tarihinde şirkete bildirilmiş olup kamuoyuna duyurulur.

BOSSA

Şirket, COVID-19 salgınının ortaya çıktığı ilk günden itibaren çalışma alanlarında ve üretim tesislerinde gerekli tüm önlemleri almış, bu sürece paralel olarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetim sonucu TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır.

EGEEN

05.10.2017 tarihli özel durum açıklamasına konu olan yatırım teşvik belgesi ile ilgili olarak, 30.07.2020 tarihli KAP açıklama konu taleplerinin uygun görüldüğü, Yerli alım listesinin 582.000 TL arttırılarak revize edildiği ve teşvik belgesinin yatırım süresinin 13.01.2022 tarihine kadar uzatıldığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce şirkete tebliğ olunmuştur.

FENER

Futbol A Takımı oyuncularından Vedat Muriqi’ye çeşitli kulüplerden muhtelif teklifler gelmektedir. Ancak, 20.08.2020 tarihinde bazı yayın organlarında oyuncunun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya’nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır.Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcıların bilgisine sunarız.

SAYAS

Şirketin dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan ve Güney Kore’de yerleşik Win & P Ltd. şirketinin tedarikçi listesine alındığı ve kule iç aksamlarına yönelik 3.851.960 EUR tutarında bir teklif vermiş olduğu daha önce açıklanmıştır. Teklifin 8 kuleye denk gelen 1.100.560 EUR tutarındaki kısmı da onaylanarak işleme alınmış bulunmaktadır. Böylelikle Şirket yapmış olduğu 28 kulelik teklifin 19 kulelik kısmına denk gelen 2.613.830 EUR’luk kısmının ihracatını gerçekleştirecektir.

TCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Turkcell Holding A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen açıklama KAP’ta yer almaktadır.

TCELL

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (“BTK”) nezdinde ilgili mevzuat uyarınca yapılan başvuruya ilişkin şirkete 20.08.2020 tarihinde tebliğ edilen 13 Ağustos 2020 tarihli BTK kararı kamunun bilgisine sunulmuştur.”Turkcell Holding AŞ’nin Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’de sahip olduğu %51 oranındaki hissenin, ilgili mevzuat çerçevesinde hisse devrine ilişkin yürütülecek işlemler sonucunda;Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin hisselerinden %26,2’sine tekabül eden kısmının Şirkette kontrol unsurunu sağlayacak şekilde Türkiye Varlık Fonu Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ’ye,Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin hisselerinden %24,8’ine tekabül eden kısmının IMTIS Holdings SARL’a ait olacak şekilde devrine izin verilmesi,hususlarında karar alınmıştır.”Ortakların ve Türkiye Varlık Fonu’nun KAP’a gönderdiği açıklamalara istinaden söz konusu devir işlemi süreci devam etmektedir.

TSPOR

Profesyonel futbolcu Nemanja Andusic ile Şirket arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 50.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.

VERUS

Şirket Verusa Holding A.Ş.’nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (“MAPEG”) tarafından açılan Ruhsat ihalelerinden;Kütahya İlinde 3 adet,Çankırı İlinde 3 adet,Ankara İlinde 4 adet maden sahası ruhsatları ihalelerini kazanmış olup, 20.08.2020 tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsatları satın almıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Etiketler

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı