Ekonomi

Asya borsaları ECB öncesi karışık seyretti

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ

Zaman Parite Haber Beklenti Önceki
14:45 EUR ECB Para Politikası Duyurusu    
14:45 EUR Faiz Oranı Kararı (Haz) 0,00% 0,00%
14:45 EUR Mevduat Faizi Oranı -0,50% -0,50%
15:30 USD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 210K 200K
15:30 EUR Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması    

 

“ÖNE ÇIKANLAR”

“Asya borsaları ECB öncesi karışık seyretti”

Bugün gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) beyanatı öncesinde Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Japonya ve Hong Kong tarafında pozitif seyir oluştu. Hong Kong’daki yükselişte teknoloji hisselerinin rolü tekrar ön plandaydı. Çin’de ise 0,5% civarında kayıp yaşandı.

ABD endeks vadelileri ise yataya yakın bir seyir izledi. 10 yıllık tahvil faizi 3,04% bölgesinde seyrediyor. Dolar endeksi ise dünkü dar hareket alanının dışına şimdilik çıkmadı.

Yükselen petrol fiyatları enflasyon korkusunu canlı tutarken, ECB beyanatı öncesinde sıkılaştırıcı para politikalarına yönelik endişe de doğal olarak gündemde kalmayı sürdürüyor. Çin’de ihracat rakamlarının beklentinin üzerinde oluşması iyimser bir tablo oluştursa da, Şangay’da kısıtlamaların kaldırılması sonrasında Cumartesi günü Covid testi için kentteki bir bölgenin kapatılacağının açıklanması soru işaretleri oluşturdu.

EURO BÖLGESİ

“ECB sıkılaşma yoluna girmeye hazırlanıyor”

Avrupa Merkez Bankası’nın uzun süre yükselen enflasyona karşı güvercin bir tutum sergilemesinin ardından, bugün gerçekleştireceği beyanatta Temmuz ayındaki faiz artırım adımının önünü açabilmek için varlık alımlarını sonlandırmayı ilan etmesi bekleniyor. Daha önceki ifadelerde faize yönelik adımların varlık alımlarının sonlandırılması ardından atılacağının belirtilmesi bu beklentide etkili oldu.

Bölge’de 8,1%’e ulaşan rekor bir enflasyon bulunuyor. ECB için sıkılaşmaya başlayıp başlamayacağından çok, bunu hangi şiddette yapacağı merak ediliyor. Bu nedenle de Temmuz ve sonrasına ilişkin sağlayacağı her ipucu yakından takip edilecek. Özellikle de küresel piyasaların ana konusu enflasyon ve buna karşı alınan önlemlerle birlikte ortaya çıkan resesyon korkusu olduğu için açıklamalar etkili olabilir.

ŞİRKET HABERLERİ

VESBE: Şirketimiz tarafından 09.06.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 265.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSVEST62314 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 10.940.790,00 TL’lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

PGSUS: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings Europe Limited (“S&P”), Şirketimizin 19.04.2021 tarihinde açıklanan uzun vadeli kredi derecelendirme notunu B (durağan görünüm) olarak teyit etmiştir. S&P tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Şirketimizin 19.04.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu yurt dışında ihracı tamamlanan tahvillere ilişkin uzun vadeli kredi derecelendirme notu B olarak korunmuştur. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

ENKAİ: ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.‘nin 06.06.2022  tarihinde başayan % 7,14285 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt  hesaplarına 08.06.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.

TCELL: Yönetim Kurulumuzun 31 Mart 2022 ve öncesi tarihli ilgili geri alım kararları kapsamında, 7 Haziran 2022 tarihinde, bu tarihte yapılan ve duyurulan alıma ek olarak, 1.000.000 ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond’unun 91,000 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 918.625 ABD Doları’dır.

KONKA: Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu’nun 8 Haziran 2022 tarihli toplantısında, Şirket’in büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda aldığı kararlar KAP’ta yayınlanmıştır.

GARAN: Rekabet Kurulu’nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair 8 Mart 2013 tarih ve 13-13/198-100  sayılı kararına karşı, Bankamızca Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası açıldığı, açılan davanın reddedildiği, söz konusu karara karşı Danıştay 13. Dairesi nezdinde temyiz başvurusu yapıldığı ve temyiz talebimizin reddedilmesi üzerine Danıştay nezdinde karar düzeltme başvurusunda bulunulduğu, Danıştay 13. Dairesi’nin, Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararın Bankamız lehine bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine karar verdiği, yerel mahkemenin Danıştay’ın bozma kararına uymadığı ve söz konusu yerel mahkeme kararına Bankamızca süresi içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda temyiz başvurusunda bulunulduğu, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca; Bankamızın temyiz istemi kabul edilerek, ilk kararı veren yerel mahkemenin temyize konu ısrar kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmiş olduğu duyurulmuştu. Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin Bankamıza tebliğ edilen kararı ile temyiz yolu açık olarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Yasal süreç devam etmekte olup ilgili para cezasının iadesi için gerekli süreç Bankamızca başlatılacaktır.

ISCTR: İlgi: 21.11.2011, 11.03.2013, 15.08.2013, 16.09.2013, 04.06.2015, 17.06.2015, 16.05.2016 ve 21.10.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımızla Rekabet Kurulu tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sonucunda Bankamız dahil 12 bankaya idari para cezası verilmesine yargı yolu açık olmak üzere karar verilmesi ve bu kararın Rekabet Kurulu tarafından ilan edilmesi, Rekabet Kurulu tarafından Bankamıza verilen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. Maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak hesaplanan kısmı olan 109.992.300 TL’nin ilgili karara karşı dava açma ve iade talebinde bulunma dahil yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla Bankamız tarafından Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na 15 Ağustos 2013’te ödenerek Bankamızca Ankara İdare Mahkemesi nezdinde yürütmeyi durdurma istemli olarak iptal davası açılması hususlarının yanı sıra, izleyen dönemde sürece ilişkin yaşanan gelişmeler duyurulmuştu. Gelinen noktada yargılama süreci Bankamız lehine hüküm doğuracak şekilde sonuçlanmış ve Bankamızca ödenen 109.992.300 TL ceza miktarı iade alınmıştır.  

KOZAL: Ankara 24.Ağır Ceza mahkemesinin 2020/20 E. Sayılı davası hakkında davaya ilişkin olarak bugün gerçekleşen duruşma neticesinde, Ankara 24.Ağır Ceza mahkemesi tarafından;

1- Sanıklar hakkındaki yakalama ve yoklukta tutuklama kararlarının devamı ile infazının beklenilmesine, 2-Koza Holding ve Koza İpek Holding A.Ş vekillerinin bağlı iştirak şirketler yönünden katılma taleplerinin atılı suçlardan doğrudan doğruya zarar görme ihtimaline binaen kabulüne, 3-Sanıklar vekilinin yargılamaya konu dava ile ilgili olarak Amerika merkezli uluslararası yatırım anlaşmazlıkları çözüm merkezinin almış olduğu ceza davalarının durdurulmasına ilişkin kararın nazara alınması talebinin Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/44 esas sayılı dosyasında karar verilmekle bu hususta yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 4-Duruşmanın 15/12/2022 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.

IPEKE: Ankara 24.Ağır Ceza mahkemesinin 2020/20 E. Sayılı davası hakkında, İlgili davaya ilişkin olarak bugün gerçekleşen duruşma neticesinde, Ankara 24.Ağır Ceza mahkemesi tarafından;

1 – Sanıklar hakkındaki yakalama ve yoklukta tutuklama kararlarının devamı ile infazının beklenilmesine, 2- Koza Holding ve Koza İpek Holding A.Ş vekillerinin bağlı iştirak şirketler yönünden katılma taleplerinin atılı suçlardan doğrudan doğruya zarar görme ihtimaline binaen kabulüne, 3- Sanıklar vekilinin yargılamaya konu dava ile ilgili olarak Amerika merkezli uluslararası yatırım anlaşmazlıkları çözüm merkezinin almış olduğu ceza davalarının durdurulmasına ilişkin kararın nazara alınması talebinin Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/44 esas sayılı dosyasında karar verilmekle bu hususta yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 4- Duruşmanın 15/12/2022 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.

KOZAA: Ankara 24.Ağır Ceza mahkemesinin 2020/20 E. Sayılı davası hakkında davaya ilişkin olarak bugün gerçekleşen duruşma neticesinde, Ankara 24.Ağır Ceza mahkemesi tarafından;

1- Sanıklar hakkındaki yakalama ve yoklukta tutuklama kararlarının devamı ile infazının beklenilmesine, 2-Koza Holding ve Koza İpek Holding A.Ş vekillerinin bağlı iştirak şirketler yönünden katılma taleplerinin atılı suçlardan doğrudan doğruya zarar görme ihtimaline binaen kabulüne, 3-Sanıklar vekilinin yargılamaya konu dava ile ilgili olarak Amerika merkezli uluslararası yatırım anlaşmazlıkları çözüm merkezinin almış olduğu ceza davalarının durdurulmasına ilişkin kararın nazara alınması talebinin Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/44 esas sayılı dosyasında karar verilmekle bu hususta yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 4-Duruşmanın 15/12/2022 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.

EGEN: 05.10.2017 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan, yerli alım listesi tutarı 4.149.372 TL arttırılmış olup böylelikle toplam tutar 46.592.890-TL olmuştur.

KONTR: 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 38.062.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 161.937.500 TL (% 425,45 oranında) artırılarak 200.000.000 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

SAHOL: Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 08.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 20,58 TL – 20,80 TL (ağırlıklı ortalama 20,68 TL) fiyat aralığından toplam 150.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 08.06.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 47.257.028 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,3161’e ulaşmıştır.

LKMNH: 08.06.2022 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,89 – 15,94-TL fiyat aralığından 4.400 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 08.06.2022 tarihi itibariyle %3,51 sınırına ulaşmıştır.

TRILC: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları doğrultusunda şirketin küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin kendi  paylarında geri alım işlemi yapabilmesine. İşlemlerinin aşağıdaki şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine. Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 12.000.000 TL (onikimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine. Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 1.000.000 TL nominal değerli olarak belirlenmesine. Karar verilmiştir.

AKSA: 08/06/2022 – 08/06/2022 tarihinde AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 61,00 – 62,00 TL fiyat aralığından 155.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 08/06/2022 tarihi itibariyle %21,104247 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. (ALIŞ İŞLEMİ- EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş.)

Kaynak GCM Yatırım
Hibya Haber Ajansı

Etiketler

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı